Schulung – Školení

Intuitivní pedagogika

Školení v oblasti hry a komunikace u Dietera Schwartze a Marcela Desaxe.


Hra s Dieterem je o dvou protipólech. Na jedné straně prožívání vlastního herního režimu se všemi jeho možnostmi: zvýšení schopnosti učení, zesílení smyslového vnímání, prožívání smyslu tady a teď, přistání ve světě mimo dobro a zlo, zvýšení kreativity, hluboká vnitřní radost a zvědavost na život jako takový.
Na druhé straně zažít vlastní blokátory hry. Prožitek toho, jak vypadáváme ze svého herního režimu a proč. Například když se začneme bát nebo se zasekneme v předsudcích. Když se nám do cesty postaví staré zakořeněné vzorce, úsudky nebo naše přesvědčení. Když chceme být důležití, cenní nebo dobří lidé nebo když chceme zachránit druhé. Když chceme realizovat ideály, místo abychom se nacházeli v tom, co je. Nebo když zakrýváme bezmocnost, bráníme svůj názor nebo se orientujeme pouze na zdání. Nic z toho vlastně nepotřebujeme, ale jsme v tom zaseknutí a obvykle se z toho nedokážou dostat. Namísto toho se snažíme ještě více přizpůsobit, ještě více udělat správně. Takové chování svazuje mnoho naší energie, někdy až do té míry, že se cítíme vyloženě bezmocní, nemáme přístup ke své kreativitě a jsme schopni se učit a rozvíjet jen v omezené míře.
Děti, se kterými pracujeme, si toto všechno většinou nejen uvědomují, ale jsou na tom také dvojnásobně závislé. Čím jsou děti menší, tím bezprostředněji přebírají naše vnitřní i vnější chování. Na druhou stranu nedokážou snadno překonat naše vlastní blokády, ale snaží se za ně ze své loajality převzít zodpovědnost a pomoci nám z nich. Pokud se my dospělí místo toho postaráme o své vlastní blokády, ponecháme dětem volnost v jejich vlastním vývoji i ve vztahu k nám.
Prvořadá práce s Marcelem je pak ta část, v níž se vědomě zabýváme blokádami, které nás nevědomě ovládají a které bychom rádi změnili. Naše blokace často tvoří směs starých vzorců a přesvědčení, o kterých jsme byli kdysi přesvědčeni, že nám pomohou.
Paradoxně lze blokády rozpustit tím, že se na ně podíváme hodnotově neutrálním, dalo by se říci i láskyplným způsobem, a tím je začleníme do svého života. Dokud je ignorujeme, odstrkujeme nebo proti nim bojujeme, rozvíjejí v nevědomí nechtěnou, ale o to větší sílu.
Skutečnost, že nic z toho, co se v tomto procesu uvědomování objevuje, nekončí odsouzením nebo hodnocením, vytváří vnitřní jistotu, která nám umožňuje nechat na světlo vyplouvat stále více a více, takže nás to již neomezuje a neznehodnocuje.
Toto školení začalo v roce 2023, ale je možné se k němu připojit již nyn.

Naše vnitřní dveře do hry

Pokaždé, když my lidé získáme vnitřní přístup ke své přirozené schopnosti hrát si, otevřou se dveře tam, kde se dříve zdály být zavřené nebo zablokované. Dveře k novým možnostem v komunikaci, k lidskému rozvoji obecně, k novému pohledu na vztahy a především dveře k naší vlastní schopnosti, tvořivosti, flexibilitě, zvědavosti, schopnosti jednat a také schopnosti milovat.
Metodických triků a technik ve výchově je nespočet, ale tato zásadní, malá odlišnost v nás samých, ať už jsme napojeni na naši přirozenou schopnost hrát si, nebo ne, se zdá být mnohem účinnější než všechny tyto triky dohromady. Tento malý rozdíl se zdá být rozhodující i pro kvalitu našeho kontaktu s dnešními dětmi a mladými lidmi, nebo dokonce pro to, zda s nimi vůbec přijdeme do styku. Naše vztahy s dospělými můžeme také obohatit a prohloubit tím, že objevíme svou schopnost hrát si.

Školení

Proto jsme my, Dieter Schwartz a Marcel Desax, vytvořili tréninkový program, který lidem pomáhá tuto přirozenou schopnost hry v sobě znovu objevit a zažít. Pedagogové a rodiče tak mohou pomoci dětem nejen neztratit přirozenou schopnost hrát si, ale také ji přímo využít jako příležitost k potencování učení a rozvoje. Toto školení umožňuje účastníkům postarat se o velké i malé blokátory hry, které nás z této přirozené schopnosti hrát si neustále vyřazují. Tuto část tréninku nazýváme primární práce.

Proces

Při tomto tréninku používáme proces, který je podle našich zkušeností skutečnou konstelací síly pro lidský rozvoj. Je znázorněn ve výše uvedeném trojúhelníku.

Tyto tři prvky procesu se vyučují následujícím způsobem:

Hratelnost

Prožívání vlastní hry – v trénincích, ve kterých skutečně hrajeme. A to ani předstíráním, že jsme děti, ani učením se, jak děti ve hře vést, ani soutěžením místo hraní. Spíše si skutečně hrajeme jako dospělí, kterými jsme, abychom si vytvořili skutečné zkušenostní poznání toho, co to znamená být ponořen do své přirozené schopnosti hrát si a být v ní tady a teď.

Přečtěte si více…

Blokátor hry

Uvědomění si, jak fungují naše (vlastní!) herní blokátory – v trénincích, které nám pomáhají rozvíjet povědomí o tom, kdy a jak můžeme vypadnout z naší přirozené schopnosti hrát. A jde o získání konkrétní zkušenosti s tím, kde to vlastně osobně děláme. Vnitřní a vnější okolnosti, situace a procesy, které k tomuto vypadnutí z blokátorů hry vedou, nazýváme blokátory hry.

Přečtěte si více…

Primární práce

Primární práce je vnitřní proces, v němž můžete pracovat na svých vlastních herních blokátorech a rozpouštět je. Pro tyto procesy se nabízí individuální práce ve skupině. Primární práce se jí říká proto, že přirozenou schopnost hrát považujeme za něco původního, primárního, co se tedy nenaučíme jako metodu nebo techniku v průběhu života, ale je to něco, co máme k dispozici od počátku, ale v průběhu času se snadno pohřbí. Primární práce pomáhá rozpouštět bloky a vede zpět k tomuto originálu.

Přečtěte si více…

Jde o vás!

Tento trénink je určen lidem, kteří jsou přesvědčeni, že pomáhá jim i jejich okolí prohloubit vnitřní schopnost hry a objevit a rozvinout jejich potenciál. Ústředním bodem je zde to, že si skutečně hrajete a aktivujete svou vlastní vitalitu a také se díváte na překážky a omezení (blokátory hry), které při tom vznikají, a pracujete na nich.
Nejde tedy o to, naučit se nějaké nové pedagogické triky nebo techniky, abychom mohli učit ještě lépe, ale spíše o to, stavět na tom, co už v nás přirozeně je, ale je snadno pohřbeno. Získané dovednosti lze využít jak v rodině, tak v zaměstnání a zlepšit tak kvalitu života všech zúčastněných.

Přejít na registraci