Blokátor hry

 

Spouštěč

Existují různé spouštěče blokování hry.

Všem se budeme věnovat třemi způsoby. Zaprvé je vyvoláme a zviditelníme pomocí bodové hry nebo cvičení. Zadruhé také zvýšíme povědomí o podmínkách jejich účinnosti a možných způsobech jejich léčení. Zatřetí nabídneme primární práci (podrobněji popsanou níže) s cílem rozpustit blokátory hry, které se skutečně individuálně objevují.

Blokátory hry vznikají např:

– strach z nebezpečí
– strach ze srovnávání a posuzování
– soupeření a závist
– skokem do výsledku, místo aby zůstali v procesu tady a teď
– nebo jednoduše strachem z chyb

Jak se objevují

Na jedné straně bude příležitost ve velké skupině diskutovat o herních blokátorech, které se objevují během cvičení. Na druhé straně bude také příležitost diskutovat o vlastních herních blokátorech ve dvojicích nebo menších skupinách. Cílem je nejprve je rozpoznat, poté si je ujasnit a nakonec je pojmenovat ostatním.