Das Orgateam – Organizační tým

Elisabeth Kuveke

Již mnoho let mě fascinuje, jak můžeme my lidé žít způsobem, který je prospěšný pro všechny, a jak se k tomu můžeme dostat, pokud tak nečiníme. Jedním z klíčů k tomu, abychom toho dosáhli, je důsledný dialog se sebou samým. A ten je účinnější, když probíhá ve společenství, protože právě tam vznikají potíže.
Jsem kontaktní osobou pro různé organizační záležitosti.

Udo Knörzer

Od chvíle, kdy jsem začala pracovat jako pedagog, což je již mnoho let, hledám způsoby, jak se vymanit ze zažitých a naučených vzorců chování a jak rozvíjet nové způsoby spolupráce, a to jak v práci, tak ve všech ostatních oblastech.
Již více než pět let cvičím a učím se rozpoznávat své limity, zejména prostřednictvím hry a komunikačních cvičení, a rozšiřovat tak své pole působnosti.
Nyní, když došlo k uspořádání takového vzdělávacího kurzu s Dieterem a Marcelem, bych se rád podílel na jeho realizaci a jsem zodpovědný za vytvoření a údržbu webových stránek.