Die Dozenten – Přednášející

Dieter Schwartz

Než jsem si uvědomil svůj talent pomáhat druhým optimálně spolupracovat a zároveň být v souladu sám se sebou, rozvíjel jsem ho a uplatňoval v různých oblastech již od mládí. Jako dirigent orchestrů, učitel školních tříd, konzultant firem, supervizor škol a školek, mediátor a vedoucí seminářů, kouč a mentor v oblasti vzdělávání.
Později jsem si uvědomil, jak mocný vliv má ve všech těchto oblastech přítomnost či nepřítomnost naší lidské schopnosti hrát. Zejména v pedagogice má však tento rozdíl podle mých zkušeností téměř zásadní vliv.
Protože se zdá, že v současné době dochází celosvětově ke krizi pedagogiky, zejména ve školách, vyvinul jsem různé formáty, jak předávat své zkušenosti dospělým pracujícím v pedagogice a pomáhat jim tak rozvíjet pedagogiku s budoucností.
Hlavní roli v tom hraje tříletý vzdělávací program Pedagogika v současnosti – hra a komunikace.

Marcel Desax

Už jako docela mladý jsem zažil, jak většina z nás lidí nežije svůj vlastní život, a ptal jsem se sám sebe, co nám v tom brání. Teprve postupně jsem se dostal k práci s tím, co zakrývá, narušuje nebo pohřbívá naše přirozené bytí, to, co je v něm především.
Na této cestě jsem mnoho let pracovala s dětmi ve školách, zejména jako třídní učitelka a ředitelka, a donedávna také s mladými lidmi s autismem. Hra s dětmi měla vždy ústřední význam.
Mnoho let jsem pomáhala různým lidem, aby se vrátili do hlubšího kontaktu se sebou samými a odloupli to, co jim překáželo. Tuto práci nazývám primární prací.
Jsem také otcem šesti dětí, díky nimž jsem si uvědomil jedno i druhé.
Nyní pracuji výhradně samostatně v oblasti osobního rozvoje.