Hratelnost

Hra s předměty

Předměty mají dva aspekty:

– Na jedné straně jsou určité předměty potřebné pro některé hry, které souvisejí s pravidly, a také pro některé možnosti hry s našimi smysly.
– Na druhé straně s sebou předměty nesou také neodmyslitelnou možnost hry, kterou si s nimi budeme hrát, jako např.
      – klacíky
      – míče
      – hedvábné šátky
      – stoly
      – židle
      – lana
      – rohože
      – atd.

Hra místo soutěže

U her, které jsou obvykle spojovány se soutěží, jako jsou týmové hry s míči, budeme rozvíjet širokou škálu herních možností, které umožňují čistou hru namísto soutěžení.

Hra s našimi smysly

Budeme také podrobně zkoumat celou škálu možností hry s vlastními smysly, jako jsou hry naslepo, hry s rovnováhou apod. Prozkoumáme však také možnosti hry pro tzv. vyšší smysly, které se vztahují spíše k nehmotnému.

Hra s možnostmi rozvoje

K dispozici tedy bude široká škála her, které nám pomáhají rozvíjet náš lidský potenciál na různých úrovních. Nepůjde však o „gamifikaci“ stanovených vzdělávacích cílů, ale o prožívání bohatství rozvoje, které je hře vlastní. Zde je několik příkladů tohoto rozvojového bohatství:

      – Zvyšování schopnosti vnímat vlastní pohyb.
      – Schopnost synchronizovat a protisynchronizovat vlastní pohyb s ostatními.
      – Vnímání prostoru za sebou
      – Schopnost provádět různé protichůdné pohyby, které mají tendenci se vzájemně magneticky přitahovat
      – Uvědomění si dvou protichůdných požadavků současně, které se na první pohled zdají být vzájemně se vylučující.
      – A také různé kombinace výše uvedeného

Linie hry přes různé oblasti

V těchto oblastech se objeví linie vývoje, například jak lze hry rozvíjet pomocí určitého předmětu nebo jak lze princip vývoje hrát pomocí různých předmětů. Nebo jak lze různé herní režimy měnit podle příslušného počtu hráčů. Všechno toto praktické know-how o tom, jak vyvíjet hry, lze do jisté míry vstřebat v tomto kurzu.